Umbono ka-DISER Emakethe Yethusi Yomhlaba Wonke

Abstract:Izilinganiso zokukhiqiza: Ngo-2021, ukukhiqizwa kwemayini yethusi emhlabeni wonke kuzoba amathani ayizigidi ezingama-21.694, okuwukukhula konyaka ngo-5%.Amazinga okukhula ngo-2022 no-2023 kulindeleke ukuthi abe ngu-4.4% no-4.6%, ngokulandelana.Ngo-2021, ukukhiqizwa kwethusi elicolisisiwe emhlabeni wonke kulindeleke ukuthi kube amathani ayizigidi ezingama-25.183, okuwukukhuphuka konyaka ngo-4.4%.Amazinga okukhula ngo-2022 nango-2023 kulindeleke ukuthi abe ngu-4.1% no-3.1%, ngokulandelana.

Umnyango Wezimboni, Isayensi, Amandla Nezinsiza wase-Australia (DISER)

Izilinganiso zokukhiqiza:Ngo-2021, ukukhiqizwa kwemayini yethusi emhlabeni wonke kuzoba amathani ayizigidi ezingama-21.694, okuwukukhula konyaka ngo-5%.Amazinga okukhula ngo-2022 no-2023 kulindeleke ukuthi abe ngu-4.4% no-4.6%, ngokulandelana.Ngo-2021, ukukhiqizwa kwethusi elicolisisiwe emhlabeni wonke kulindeleke ukuthi kube amathani ayizigidi ezingama-25.183, okuwukukhuphuka konyaka ngo-4.4%.Amazinga okukhula ngo-2022 nango-2023 kulindeleke ukuthi abe ngu-4.1% no-3.1%, ngokulandelana.

Isibikezelo sokusetshenziswa:Ngo-2021, ukusetshenziswa kwethusi emhlabeni wonke kuzoba amathani ayizigidi ezingama-25.977, okuwukukhuphuka konyaka ngo-3.7%.Amazinga okukhula ngo-2022 no-2023 kulindeleke ukuthi abe ngu-2.3% kanye no-3.3%, ngokulandelana.

Isibikezelo senani:Isilinganiso senani lentengo yethusi ye-LME ngo-2021 izoba ngu-US$9,228/ton, okuwukukhuphuka konyaka ngo-50%.U-2022 no-2023 kulindeleke ukuthi kube ngu-$9,039 kanye no-$8,518/t, ngokulandelanayo.


Isikhathi sokuthumela: Apr-12-2022